a

Tyrkisk Islamisk Kulturforening

Odense Selimiye Moske

 • Børn og unge

 • Unge Center

  Koran Kursus

  Kursus i Islam

  Tyrkisk Kursus

  Social Aktivitet

  Læse Mere

 • Voksen

 • Center til kvinder

  Voksen Koran kursus

  Voksen Islam kursus

  Voksen tyrkisk kursus

  Social aktivitet til kvinder og mænd

  Læse Mere

 • Plads til alle

 • Pilgrimsrejser (hajj og umrah)

  Social aktivitet

  Kulturelle rejser

  Konferencer

  Begravelsesservice

  Læse Mere

a

EN DEL AF SAMFUNDET, SIDEN 1983…

Fra vugge til grav

Vores Kulturcenter er på 3300 m2 samt 1500 m2 til vores parkering og have faciliteter, og hermed opfylder den vores religiøse, uddanelses- og kulturelle-mæssige behov i vores samfund. Et mødested, der giver mening og indhold som et sted, hvor man møder sine landsmænd og sine venner. Et sted, der bygger bro mellem kulturer og skaber forståelse mellem sit folk.

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET

Bliv medlem af Tyrkisk Islamisk Kulturforening

For et bedre samfund

Som frivillig i Tyrkisk Islamisk Kulturforening bliver du på mange måder en del af et fællesskab. Et fællesskab, som hverdag arbejder for, at få folk til at engagere sig i uddannelse, samfundsopgaver, arbejdsmarkedet og ikke mindst opnår bedre sociale forhold. Du bliver ligeledes et forbillede for både børn, unge og voksne, der har brug for hjælp og støtte.

Vi har en bred vifte af arbejdsopgaver, som man kan blive en del af. Nogle områder som du eksempelvis kan blive en del af er;

1) Undervisning indenfor Islam, Koran, Samfund.
2) Ungdomsorganisation
3) Kvinderorganisation
4) IT – Teknologi
5) Administration

Sig: ``Kan vel de, som har viden, og de, som ikke har viden, være ligeværdige?``.... (Koranen Zumar, 39/9)
Sandelig, Vi har åbenbaret Bogen med sandheden for dig, så tilbed Allah fuldt og hengivent, og giv dig hen Hans religion alene. .... (Koranen Zumer 39/2)
Ingen vanskelighed rammer, uden at det er med Allahs tilladelse. Den, der tror på Allah, hans hjerte vil Han retlede til den rette vej. Allah er alvidende om alting. Toghabun 64/11
Allah har nedsendt det bedste ord, en bog, hvis vers er i harmoni og gentages gang på gang, hvilket giver dem, som frygter deres Herre, gåsehud. Derefter blødgøres deres hjerter og hud i erindringen af Allah. .... Zumar, 39/23