Børn og Unge

Børn & Unge

Vi ønsker alle sammen, at vores børn bliver velfungerende, selvforsørgende og
velintegrerede aktive borgere. Vi ønsker, at vores børn og unge klarer sig tilfredsstillende i uddannelsessystemet, samt at de holder sig fra radikalisering og kriminalitet. Men desværre har ngole forældre ikke ressourcer til at påtage sig denne rolle.
Her vil Kulturcenter fungere som forældrenes forlængede arm ved at hjælpe de unge med at udvikle sig i en positiv retning mod et respektabelt voksent liv, hvor de er ligestillet med resten af det danske samfund.
Tyrkisk-Islamisk Kulturcenter;
* 350 m2 ungdoms lokaler.
* Tyrkisk og Islamisk bibliotek
* Cafeteria/Restaurant
* Undervisningslokaler
* Kulturelle og kunstneriske aktiviteter

Børn

De etniske børn, der bor i de socialt belastede områder, har det svært i hverdagen. De har sprogmæssige barrierer samt adfærdsproblemer. De får oftest ikke den opbakning, de har brug for af forældrene til en sund integration. Oftest mangler forældrene indsigt i det dansk kultur og har frygt for at deres børn bliver for ”danske”. Der for følger de en meget stram kontrol eller en hård opdragelse. Manglende dansk sprog gør det ikke nemmere for dem. Forældrene døjer typisk også med egne problematikker. Dette påvirker naturligvis børnene og deres trivsel.

Børn i belastede områder oplever et utrygt udendørs liv. De leger blandt unge bandemedlemmer eller folk med misbrug. Det kan ulykkeligvis også ende med at børnene ser op til de unge bandemedlemmer og stifter bekendtskab med kriminaliteten allerede som 8-10 årige.

Vision
– Forebygge grobunden for ekstreme religiøse grupper og individer,
som skader samfundet. Frembringe den gode dialog mellem forskellige kulturer og religioner
– Tage hånd om de unge, der allerede er endt i et kriminelt miljø og tilbyde dem et meget attraktivt alternativ til “gaden” og skabe forståelse
for deres vigtighed og ansvar i samfundet.
– Hjælpe unge med at komme i gang med en uddannelse.
– Bakke op omkring de unge, der er under uddannelse, så de bedre er i
stand til at gennemføre uddannelsen.
– Tilbyde sportsfaciliteter til unge mennesker og der igennem skabe et
social og sundhedsmæssigt velvære for dem.
– Skabe et samlingspunkt for de unge, hvor de lærer hinanden bedre at
kende på tværs af køn og kulturer.
Mission
– Afholde fester, arrangementer og koncerter der primært er rettet mod
unge.
– Musik, teater og folkedans undervisning, som får dem til at udtrykke
sig på andre måder end gennem vold og aggressioner.
– Opføre musicals og teater samt koncerter for forældrene og publikum,
samle talenterne fra gaden op og give dem følelsen af, at de har værdi.
– Afholde religionsundervisning og afholde debataftener om religion,
hvor religionens vigtige missioner som , fred og respekt fremhæves, fremfor de
ekstreme religiøse organisationer, der påvirker de udsatte unge med
manglende tilhørsforhold.
– Lektie caféer og motiverende studierådgivning.
– Skabe mentorer, der følger de unge gennem en uddannelse.
– Afholde sportslige turneringer.

Unge

Mange etniske unge ender desværre i forkerte miljøer som bander, eller ekstreme islamistiske organisationer. Det er mindretallet, der får en uddannelse i de socialt udsatte områder og de unge har i dag ingen steder at være, og har ikke noget fast tilhørsforhold i samfundet.

Erfaringen viser, at etniske piger er mere veluddannede og velintegrerede end etniske drenge. Alligevel holder de sig indenfor deres vante omgivelser, som de har svært ved at forlade, og derfor er der risiko for at de ender i lukkede ensomme miljøer.

Vision
– Forebygge grobunden for ekstreme religiøse grupper og individer,
som skader samfundet. Frembringe den gode dialog mellem forskellige kulturer og religioner
– Tage hånd om de unge, der allerede er endt i et kriminelt miljø og tilbyde dem et meget attraktivt alternativ til “gaden” og skabe forståelse
for deres vigtighed og ansvar i samfundet.
– Hjælpe unge med at komme i gang med en uddannelse.
– Bakke op omkring de unge, der er under uddannelse, så de bedre er i
stand til at gennemføre uddannelsen.
– Tilbyde sportsfaciliteter til unge mennesker og der igennem skabe et
social og sundhedsmæssigt velvære for dem.
– Skabe et samlingspunkt for de unge, hvor de lærer hinanden bedre at
kende på tværs af køn og kulturer.

Mission
– Afholde fester, arrangementer og koncerter der primært er rettet mod
unge.
– Musik, teater og folkedans undervisning, som får dem til at udtrykke
sig på andre måder end gennem vold og aggressioner.
– Opføre musicals og teater samt koncerter for forældrene og publikum,
samle talenterne fra gaden op og give dem følelsen af, at de har værdi.
– Afholde religionsundervisning og afholde debataftener om religion,
hvor man får den rigtige del af religion, fred og respekt, frem for de
ekstreme religiøse organisationer, der påvirker de udsatte unge med
manglende tilhørsforhold.
– Lektie caféer og motiverende studierådgivning.
– Skabe mentorer, der følger de unge gennem en uddannelse.
– Afholde sportslige turneringer.