Tyrkisk-Islamisk Kulturcenter

Tyrkisk-Islamisk Kulturcenter;
* 3800 m2 grund, med et bebygget areal på 3305 m2
* 350-400 m2 moské
* Cafeteria/Restaurant
* Kondolence rum
* Kapel og mødelokaler
* Kiosk
* Undervisningslokaler
* Lokaler til de unge
* Kulturelle og kunstneriske aktiviteter
* 50 – 60 parkeringspladser

Odense Selimiye TIKF har med Allahs hjælp endelig fået mulighed for at etablere et Tyrkisk-Islamisk Kulturcenter. Vi er taknemlige og føler os velsignede.

I Odense omegn bor der ca. 3500 borgere af tyrkisk oprindelse. Vi har i mange år haft behov for et sted, hvor vi kan mødes uanset køn, etnicitet og alder. Vi ser frem til at slå dørene op for alle befolkningsgrupper i Odense.
Profeten (fvmh) sagde ”Den der bygger en moske for Allahs skyld, der vil Allah bygge noget lignende for ham/hende i paradiset” Bukhari)(Hadith).

Kulturcenteret er en forening som primært består af frivillige
kræfter, hvor alle har en bevidsthed om, at en vellykket integration forudsætter ansvarlighed og aktiv deltagelse i samfundet.
Foreningen vil være et sted, hvor alle borgere uanset køn, etnicitet, alder og religiøs baggrund kan søge vejledning og rådgivning om islam og kultur samt sparring ift. problemstillinger, som måtte forekomme i dagligdagen. Foreningen vil være et samle punkt for ældre som lider under ensomhed og unge der har brug meningsgivende fællesskab.
Vi ønsker at TIKF er brobygger og formidler af de danske regler og normer. Vi vil understøtte en aktiv deltagelse i samfundet ved at motivere til arbejde, uddannelse og blive en aktiv medspiller i samfundet.
TIKF vil være et kulturhus, som vil forhindre et parallelsamfund. Vi vil støtte vores bruger med viden om det danske samfund og give dem mulighed for at åbne op for deres udfordringer, så kultursammenstød kan forebygges.

Vores forening vil være med til at forebygge ekstremisme, radikalisering og kriminalitet. Vi vil støtte de unge der oplever uddannelses- og arbejdsløshedsproblemer og være proaktiv i forhold til at motivere til uddannelse og arbejde.

Vi vil som forening gerne fremhæve at vi ønsker at samarbejde med lokale myndigheder, især til ungdomsarbejdsløshed, misbrug – og bandeproblemer.
Da den nye generation, som oftes kun har minder i Danmark ser / ønsker at se dette land som sit eget land. Derfor er det vigtigt at de får tilstrækkelig støtte fra samfundet og bliver anerkendt på lige fod med andre.

Ældre etniske borgere er nok dem der i dag lever mest isoleret fra resten af
samfundet pga. manglende danskkundskaber. Kulturcenter vil for de ældre være et sted, hvor de trygt kan komme og søge socialt samvær med andre, og derved give dem en psykisk og fysisk aktiv tilværelse i det miljø de befinder sig i.
Vi mener, at integration går begge veje og vil med Kulturcenter arbejde skabe åbenhed omkring alle de spørgsmål som måtte forekomme i mødet mellem de to kulturer.
Kulturcenter vil være et sted, hvor vores danske medborgere kan søge information om islam, den tyrkiske/arabiske kultur osv. Vores hensigt med at inddrage andre foreninger i vores projekt, er vores mening om, at vi sammen kan løfte vores medansvar. Kulturcenter vil være en paraplyorganisation, som vil favne alle foreninger der vil samarbejde med os.