Voksen

Voksen

Vi ønsker alle sammen, at vores børn bliver velfungerende, selvforsørgende og
velintegrerede aktive borgere. Vi ønsker, at vores børn og unge klarer sig tilfredsstillende i uddannelsessystemet, samt at de holder sig fra radikalisme og kriminalitet. Men desværre har mange forældre ikke ressourcer til at påtage sig denne rolle.

Her vil Kulturcenter fungere som forældrenes forlængede arm ved at hjælpe de unge med at udvikle sig i en positiv retning mod et respektabelt voksent liv, hvor de er ligestillet med resten af det danske samfund.

Tyrkisk-Islamisk Kulturcenter til Voksen;
* 350-400 m2 moské
* Cafeteria/Restaurant
* Kondolence rum
* Kapel og mødelokaler
* Kiosk
* Undervisningslokaler
* Kulturelle og kunstneriske aktiviteter
* 50 – 60 parkeringspladser

Kvinde

Mange etniske kvinder lever i dag et meget isoleret og monotont liv, som gør dem triste og depressive. De har mistet kontakten til samfundet og passer typisk kun det huslige, mand og børn.

Ligeledes har de etniske kvinder svært ved at skelne mellem integration og assimilation, hvilket gør at de kan have svært ved at forholde sig til deres rolle ift. deres familie og omgivelser.

Kvinderne lider ofte af livsstilssygdomme som diabetes, åreforkalkninger og overvægt.

Vision
– Forebygge isolerende omgivelser og at få kvinderne ud af disse
omgivelser som de befinder sig i.
– At gøre kvinderne til stærke og bevidste medborgere i samfundet.
– Sørge for at de får indsigt i deres rolle som ”kvinder og moder”.
– Hjælpe de interesserede i gang med en uddannelse
– Hjælpe dem med at blive bedre til dansk.

5.1.3 Mission
– Give dem undervisning i det danske sprog og den danske kultur.
– Holde foredrag og debatter om integration, evt. med rollemønstre
som integrerede etniske kvinder, børn og unge.
– Undervise dem i Islam, Koran, Tyrkisk.
– Tilbyde dem en café i kulturhuset, hvor de kan komme, og hvor
der også er plads til deres børn.
– Skabe mentorer, der følger kvinderne gennem en uddannelse eller
komme i gang med arbejde, eller sprogskole.
– Med udgangspunkt i kulturhuset, arrangerer udflugter indenbys,
udenbys og udenlands for kvinderne alene, eller sammen med deres familie og børn, afhængig af arrangement.

Ældre

De ældre etniske borgere lever i et meget monotont liv og har svært ved at finde plads i deres egen kultur, såvel som den danske kultur. De er ofte for det meste på folke- eller førtidspension, og færdes kun i nærområdet omkring deres bolig.

Flere undersøgelser peger på, at de ældre etniske borgere generelt har, manglende viden om og kendskab til det offentlige system. De har svært ved at skelne i mellem kommunale og regionale tilbud og praktiserende læger. For dem er det ét system, uden yderligere skelnen.

Erfaringerne viser, at ældre etniske borgeres deltagelse i de generelle tilbud, er yderst beskedent. En stor del af forklaringen kan være de sproglige barrierer. eller, at det ældre etniske borgere er tilbageholdende overfor de udfordringer, der ligger i at møde op i f. eks et aktivitetscenter.

Vision
– Aktivere vores ældre, så de bliver glade borgere
– Få dem til at omgås andre ældre i trygge omgivelser
– Få dem ud af de isolerede tilværelser og tilbyde dem trygge rammer
de kan færdes i.
– Hjælpe med at forstå det danske samfundsmæssige sammensætning,
samt hjælpe med tolkebistand ved forståelse af breve.
– Hjælpe med formaliteterne for dem, der ønsker at rejse tilbage til deres oprindelsesland.
– Generelt være et slags vejledningscenter for de ældre, når de har brug
for hjælp.

Mission
– Holde sammenkomstdage hvor de ældre evt. kan blive hentet på deres
bopæl
– Arrangere udflugter så for at skabe fællesskab og få motion.
– Tilbyde dem sportslige faciliteter så de kan røre sig i det omfang der
passer dem.
– Afholde mindedage for de højtideligheder som har kulturelt betydning
for dem.
– Have faste ugedage, hvor de ældre kan komme, søge hjælp og vejledning eller blot dyrke fællesskabet.